Praktische informatie

Betalingen:

U kunt bij BeautyLicious zowel contant betalen als pinnen. Creditcard wordt niet geaccepteerd.

Openingstijden:
(BeautyLicious werkt alleen op afspraak)

Maandag: gesloten

Dinsdag: 9:00 tot 21:00 uur

Woensdag: 9:00 tot 21:00 uur

Donderdag: 9:00 uur tot 21:00 uur

Vrijdag: 9:00 uur tot 17:30 uur

Zaterdag: 9:00 uur tot 16:00 uur (om de week)

Afspraak annuleren

Het kan altijd voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt en het later toch niet blijkt uit te komen. Hiervoor is uiteraard alle begrip. Maar BeautyLicious reserveert tijd voor u en iedere behandeling heeft een andere tijdsduur. Daarom verzoek ik u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak te annuleren of te verzetten. Doet u dat niet 24 uur van te voren, dan wordt er 50% van de kosten van de afgesproken in rekening gebracht. Niet geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Privacy

BeautyLicious, gevestigd aan Donk 22
4823CS  breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.beautyliciousbreda.nl
Donk 22
4823 CS breda
+31620781140
ssbeautylicious@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeautyLicious verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

BeautyLicious verwerkt de volgende (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens van u:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app (treatwell)
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeautyLicious verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • informatie e-mails/nieuwsbrief
  • Afspraak bevestigingen per sms en email

Geautomatiseerde besluitvorming
BeautyLicious neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren is voor onbepaalde tijd. Klant kan doormiddel van een mail te sturen naar ssbeautylicious@live.nl aan gegeven dat de gegevens verwijdert moeten worden. Bij la posta en Treatwell kan een klant zichzelf uitschrijven voor een nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

BeautyLicious deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BeautyLicious blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BeautyLicious uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

salonized en treatwell

Afsprakensysteem 

salonized

Online agenda 

salonized of treatwell

Afspraak bevestiging doormiddel van sms en email 

Laposta 

Mailingsysteem voor informatie en reclame mailing 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeautyLicious gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeautyLicious en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ssbeautylicious@live.nl.

BeautyLicious wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeautyLicious neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0620781140 of via ssbeautylicious@live.nl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ssbeautylicious@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

BeautyLicious bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (onbepaalde) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alle behandelingen terug vinden

Personalia : > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alles kunnen terug vinden

Adres: > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alle behandelingen terug vinden

E-mailadres : > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alle behandelingen terug vinden

Telefoonnummer: > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alle behandelingen terug vinden

Geboorte datum: > onbepaalde tijd (ivm langdurig niet in de salon komen, wanneer u terug komt kunnen we alle behandelingen terug vinden

BeautyLicious gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Treatwell (online agenda, afspraak bevestiging doormiddel van mail en sms)
  • La posta (informatie/reclame mail)
  • Salonized (agenda/boekhoudprogramm/ afreken systeem) hierin worden ook naam/e-mailadres/telefoonnummer en soms adres gegevens bewaard) deze worden gebruikt om klanten te kunnen contacten maar ook om gegevens te bewaren van behandelingen. Zoals;
  • Product gebruik
  • welke producten gekocht
  • Welke behandelingen klanten hebben gehad
  • Bijzonderheden, zoals medische bijzonderheden/allergieën